Ahad, Januari 18, 2009

Suamimu adalah syurga dan Nerakamu

Assalamualaikum w.b.t

Saya petik dari buku 50 WASIAT RASULULLAH UNTUK WANITA, Majdi As Sayyid Ibrahim, Pustaka Syuhada, Kuala Lumpur, 2007

"Dari Al-Husain bin Muhsan, bahawa makciknya datang kepada Nabi sallahu 'alaihi wassalalam, untuk satu keperluan, namun dia tidak mendapatkan apa yang diperlukannya, lalu Nabi s.a.w bertanya kepadanya, "Apakah engkau mempunyai suami?" Dia menjawab: "Ya". Beliau bertanya 'Bagaimanakah kedudukanmu di sampingnya?" Dia menjawab:, "Aku tidak mengabaikannya kecuali yang memang aku tidak mempu mengerjakannya." Beliau berkata : "Maka lihatlah, dimanakah kedudukanmu di sampingnya, kerana dia adalah Syurgamu dan Nerakamu
."Perkahwinan merupakan ungkapan tentang persetujuan antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk membangun generasi yang baik, yang sedia beribadah kepada Allah, membangun dan mengisi kehidupan ini. Asal mula perkahwinan di dalam islam adalah pemaduan rasa kasih sayang serta berusaha saling memberi antara dua manusia.


Firman Allah:


"Dan tanda-tanda kekuasannya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepaadnya dan dijadikannya antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mahu berfikir." [Ar-Rum:21]


Untuk mempertahankan kesinambungan hidup antara suami isteri, maka Allah menetapkan hak-hak bagi setiap suami dan isteri terhadap yang lain. FirmanNya;


"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajipannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatakn kelebihan daripda isterinya." [Al baqarah:228]Diantara hak wanita ke aatas suaminya atau kewajipan suami terhadap isterinya, dia harus mengajari apa yang diperlukan isterinya tentang masalah-masalah agama. Perhatikanlah firman Allah berikut ini:"Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya adalah malikat-malaikat yang kasar, yang tidak menderhakai Allah terhadap apa yang diperintahkanNya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." [At Tahrim:6]Menurut Imam Ali r.anhu, maksud ayat ini : Ajarilah dan didiklah mereka.
Diantara hak wanita atas suaminya, suami harus menjaga dan mencemburui dirinya. Hak wanita yang lain, suami harus mempergaulinya dengan cara yang baik dan mencurahkan kasih sayang kepadanya. Hak wanita yang lain, suami tidak boleh mengkhianatinya dan mencari-cari kesalahannya.Begitulah antara hak-hak wanita atas suaminya. Sementara itu kita belum membicarakan tentang hak orang laki-laki. Berkaitan dengan masalah ini, Rasulullah s.a.w berkata kepada wanita: "Lihatlah dimana kedudukanMu di sampingnya, kerana dia adalah syurgamu dan nerakamu." Bererti suami merupakan sebab yang boleh memasukkan dirimu ke syurga , iaitu selagi engkau melaksanakan haknya atas dirimu. Namun selagi engkau meremehkan hak-hak tersebut dan tidak mengetahuinya, maka suami boleh menyebabkan dirimu masuk ke Neraka."

Diantara kewajipanmu, hendaklah engkau berusaha bagaimana memuaskan suami dan menyusupkan kegembiraan ke dalam hatinya. Jangan sampai ia mendengar darimu kecuali ucapan-ucapan yang baik, jangan sampai dia mencium darimu kecuali bau harum, agar rumahmu menjadi tenang dan nikmat sendi-sendinya.
Hak-hak suami atas dirimu merupakan kajayaanmu dalam kehidupan suami isteri, yang diukur dengan adanya perasaan suami bahawa engkau telah melaksanakan hak-haknya, seberapa ketinggian darjatmu dan seberapa jauh kecintaanmu disisinya. Diantara hak suami keatas dirimu, engkau tidak boleh keluar dari rumahnya tanpa seizinnya. Haknya yang lain atas dirimu, engkau tidak boleh mengizinkan seorangpun berada di dalam rumahnya kecuali dengan izinnya. haknya yang lain, engkau harus menjaga hartanya dan engkau tidak boleh membelanjakan nya sekehendakmu sendiri. Hak yang lain, engkau harus berbuat baik kepada sanak saudara dan saudara maranya.Dan ini wasiat yang disampaikan oleh Asma' binti Khorijah berkata kepada anak perempuannya tatkala malam pernikahannya:"Sesungguhnya engkau keluar dari sarang yang membesarkanmu lalu engkau beralih ke tempat tidur yang tidak engkau ketahui dan pendamping yang kamu tidak bergaul dengannya. maka jadilah engkau sebagai bumi baginya agar ia menjadi langit bagimu. Jadilah kamu hamparan baginya agar dia menjadi sendir bagimu. jadilah hamba baginya agar dia menjadi hamba bagimu. janganlah engkau memaksa tuntutanmu sehingga dia membencimu. Janganlah engkau menjauhinya sehingga dia melupakanmu. Jika dia mendekatimu, maka dekatilah dia. Jagalah hidung, pendengaran dan matanya. Jangnalh sekali0kali dia mencium dari dirimu bau yang harum, janganlah ia mendengar darimu kecuali ucapan yang baik dan janganlah ia memandang darimu kecuali yang indah-indah".Ini pula wasiat Ummu Iyas yang disampaikan kepada puterinya tatkala ia menikah dengan suaminya:"wahai puteriku, kalaupun wasiat ini hanya meninggalkan sesuatu bagi keutamaan adab dan menonjolkan keturnan, tentu aku tidak akan menyampaikannya kepadamu dan akan menjauhkannya darimu. Tetapi ini peringatan bagi orang yang lalai dan pertolongan bagi orang yang berakal. Wahai puteriku! Andaikata seorang wanita memerlukannya seorang suami kerana kekayaan orang tuanya dan keperluan kepadanya, tentulah aku orang yang paling tidak memerlukannya. Tetapi wanita diciptakan untuk laki-laki dan laki-laki diciptakan untuk wanita. Sesungguhnya engkau akan berpisah dengan perlindungan yang dari situlah engkau keluar, dan engkau akan meninggalkan sarang yang disitulah engkau dibesarkan, untuk beralih di satu tempat tinggal yang belum pernah engkau ketahui dan kepada pendamping yang engkau tidak pernah bergaul dengannya, dan dengan kerajaannya dia akan menjadi raja. Maka jadilah engkau sebagai khadamnya, nescaya dia akan menjadi hamba bagimu. Jagalah sepuluh hal bagi kepentingannya, nescaya sepuluh hal ini akan menjadi simpanan bagimu:
Pertama:
Pergaulan dengan menciptakan kepuasan

Kedua:
Pergaulan dengan cara tunduk yang baik


*Kerana kekuatan merupakan ketenangan hati dan dalam kekuatan yang baik terkandung keredhaan Allah

Ketiga:
Menjaga sasaran pandangan mata, jangan sampai pandangan mata menangkap sesuatu yang buruk padamu

Keempat:
Menjaga sasaran penciumannya, jangan dia mencium kecuali dari bau yang harum

Kelima :
Memperhatikan waktu makan, kerana rasa lapar yang memincak boleh mengakibatkan sikap yang menyala-nyala

Keenam :
Memperhtaikan waktu yang tepat untuk tidur, kerana tidur yang terganggu akan menimbulkan rasa ammarah.

Ketujuh :
Menjaga hartanya dengan mempertimbangkan harta miliknya

Kelapan :
Memelihara kehormatan keluarganya, dengan menguruskannya secara baik

Kesembilan :
Janganlah engkau membocorkan rahsianya, sebab jika engkau membocorkan rahsianya, nescaya engkau tidak akan selamat dari pengkhianatannya.

Kesepuluh :
Janganlah menderhakai perintahnya, jika menderhakai bererti engkau menyesakkan dadanya
Disamping itu semua, janganlah engkau menampakkan kegembiraan jika ia bersedih dan jangan menampakkan kesedihan jika ia bergembira, kerana sikap yang pertama boleh disebut meremehkan dan sikap kedua dapat mengeruhkan. Sejauh mana engkau dapat menunaikan untuk dirinya, maka sejauh itulah pula kemuliaan yang akan diberikan kepadamu. Sejauh mana engkau boleh menyesuaikan diri dengannya maka sejauh itu pula engkau akan menerima perlakuan yang baik.
Ketahuilah wahai puteriku, bahawa engkau tidak akan mampu melakukan semua ini kecuali jika engkau boleh mendahulukan kesukaannya daripada kesukaanmu, dan mementingkan kehendaknya daripada kehendakmu, kecintaanmu atau apapun yang kamu benci. Sesungguhnya jika engkau melakukan yang demikian itu, diapun akan meletakkan kebaikan pada dirimu.Ini saya tambah lagi, wasiat Rasulullah s.a.w menurut buku 111 wasiat Rasulullah s.aw untuk wanita solehah..."Seorang perempuan datang bertanya kepada rasulullah s.a.w serta menerangkan katanya: Sesungguhnya sepupuku meminangku, maka sebelum aku berumahtangga, ajarkanlah kepadaku, apakah hak suami terhadap isterinya? Rasulullah s.a.w menjawab;"sesungguhnya hak suami terhadap isterinya sangatlah besar, sehingga apabila mengalir darah hidung atau nanah suaminya, lalu dijilat isterinya, masih belum juga terbayar hak suaminya itu. Dan jika sekiranya manusia dibolehkan sujud kepada manusia, nescaya aku perintahan si isteri untuk sujud kepada suaminya" [HR Al Hakim]
P/s : Pesanan ini khusus untuk diri sendiri, dan amnya untuk pengunjung blog ini. Panjang sangat dah, nanti saya tambah dari semasa ke semasa.

0 cetusan rasa:

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP