Rabu, November 02, 2011

Very very inspired video

Assalamualaikum w.b.t
Wassalam

Isnin, Mei 16, 2011

Ibu...

Assalamualaikum wbt


Apa lagi yang mendatangkan bahagia untuk seorang ibu kalau bukan anak-anak?


Anak-anaklah yang menyibukkan ibu,


Kerana anak-anaklah hidup seorang ibu terisi


Juga kerana anak-anak juga otak ibu-ibu ligat berpusing


Nak bagi anak makan apa hari ni?


Aktiviti apa nak diisi untuk anak-anak setiap hujung minggu


Baju apakan nak dibeli setaip kali raya


Meriahnya hari raya juga asbab anak-anaklah


maka, saya akui kerana anak-anak ini saya merasa menjadi seorang ibu


8 Mei hari ibu, takper biar lambat saya tetap nak ucapkan selamat hari ibu untuk ibu saya


Untuk ibu-ibu yang gagah perkasa


Yang mampu mengeluarkan berbillion2 nyawa di atas muka bumi ini


Juga kerana ibu yang kuat semangat, yang mampu menjadikan dirinya segala2nya demi seorang anak


Menjadi doktor, menjadi jururawat, menjadi cleaner, tukang cuci baju, tukang kebun


pendekata segala tukang lah...semuanya pada ibu....


Untuk dua orang anakku, jadilah ibu yang baik satu hari nanti.....
suhailah dan ruqayyah.....moga jadi anak yang baik walaupun ibumu ni bukanlah ibu yang terbaik.....


Wassalam.....

Khamis, April 21, 2011

Penceraian Dalam Islam

Assalamualaikum w.b.t


Di dalam Islam, penceraian merupakan sesuatu yang dilaknat oleh Islam tetapi diharuskan dengan alasan dan sebab-sebab tertentu. Penceraian boleh dilakukan dengan cara talak, fasakh dan khuluk atau tebus talak.Talak menurut bahasa bermaksud melepaskan ikatan dan menurut syarak pula, talak membawa maksud melepaskan ikatan perkahwinan dengan lafaz talak dan seumpamanya. Talak merupakan suatu jalan penyelesaian yang terakhir sekiranya suami dan isteri tidak dapat hidup bersama dan mencari kata sepakat untuk mecari kebahagian berumahtangga. Talak merupakan perkara yang dibenci Allah s.w.t tetapi dibenarkan.

Hukum talak

Hukum
Penjelasan

Wajib
a) Jika perbalahan suami isteri tidak dapat didamaikan lagi
b) Dua orang wakil daripada pihak suami dan isteri gagal membuat kata sepakat untuk perdamaian rumahtangga mereka
c) Apabila pihak kadi berpendapat bahawa talak adalah lebih baik
d) Jika tidak diceraikan keadaan sedemikian, maka berdosalah suami

Haram
a) Menceraikan isteri ketika sedang haid atau nifas
b) Ketika keadaan suci yang telah disetubuhi
c) Ketika suami sedang sakit yang bertujuan menghalang isterinya daripada menuntut harta pusakanya
d) Menceraikan isterinya dengan talak tiga sekali gus atau talak satu tetapi disebut berulang kali sehingga cukup tiga kali atau lebih

Sunat
a) Suami tidak mampu menanggung nafkah isterinya
b) Isterinya tidak menjaga maruah dirinya

Makruh Suami menjatuhkan talak kepada isterinya yang baik, berakhlak mulia dan mempunyai pengetahuan agama

Harus Suami yang lemah keinginan nafsunya atau isterinya belum datang haid atau telah putus haidnya

Rukun talak

Perkara
Syarat

Suami
Berakal
Baligh
Dengan kerelaan sendiri

Isteri
Akad nikah sah
Belum diceraikan dengan talak tiga oleh suaminya

Lafaz
Ucapan yang jelas menyatakan penceraiannya
Dengan sengaja dan bukan paksaaan

Contoh lafaz talak

■Talak sarih
Lafaz yang jelas dengan bahasa yang berterus-terang seperti “Saya talak awak” atau “Saya ceraikan awak” atau “Saya lepaskan awak daripada menjadi isteri saya” dan sebagainya.

■Talak kinayah
Lafaz yang digunakan secara sindiran oleh suami seperti “Pergilah awak ke rumah mak awak” atau “Pergilah awak dari sini” atau “Saya benci melihat muka awak” dan sebagainya. Namun, lafaz kinayah memerlukan niat suaminya iaitu jika berniat talak, maka jatuhlah talak tetapi jika tidak berniat talak, maka tidak berlaku talak.

Jenis talak

[]Talak raj’i

Suami melafazkan talak satu atau talak dua kepada isterinya. Suami boleh merujuk kembali isterinya ketika masih dalam idah. Jika tempoh idah telah tamat, maka suami tidak dibenarkan merujuk melainkan dengan akad nikah baru.

[Talak bain

Suami melafazkan talak tiga atau melafazkan talak yang ketiga kepada isterinya. Isterinya tidak boleh dirujuk kembali. Si suami hanya boleh merujuk setelah isterinya berkahwin lelaki lain, suami barunya menyetubuhinya, setelah diceraikan suami barunya dan telah habis idah dengan suami barunya.

[sunting]Talak sunni

Suami melafazkan talak kepada isterinya yang masih suci dan tidak disetubuhinya ketika dalam tempoh suci

]Talak bid’i

Suami melafazkan talak kepada isterinya ketika dalam haid atau ketika suci yang disetubuhinya.

]Talak taklik

Talak taklik ialah suami menceraikan isterinya bersyarat dengan sesuatu sebab atau syarat. Apabila syarat atau sebab itu dilakukan atau berlaku, maka terjadilah penceraian atau talak.

Contohnya suami berkata kepada isteri, “Jika awak keluar rumah tanpa izin saya, maka jatuhlah talak satu.” Apabila isterinya keluar dari rumah tanpa izin suaminya, maka jatuhlah talak satu secara automatik.

Ia juga boleh berlaku selepas akad nikah (ia dipraktikkan di Malaysia dan wajib oleh semua pengantin lelaki untuk melafaznya), berkata, “Jika saya menyeksa isteri saya dengan sengaja, atau saya meninggalkan isteri saya selama empat bulan berterusan dengan sengaja tanpa kerelaannya, dan jika ia mengadu kepada kadi atau naib kadi, apabila disabitkan oleh kadi atau naib kadi maka jatuhlah talak satu ke atas isteri saya.”

Ia juga boleh berlaku dengan cara, “Jika saya menyeksa isteri saya dengan sengaja, atau saya meninggalkannya selama empat bulan berterusan tanpa kerelaannya, dan jika ia mengadu kepada kadi atau naib kadi serta membayar RM 1.00 sebagai tebus talak, apabila disabitkan oleh kadi atau naib kadi maka jatuhlah talak satu ke atas isteri saya dengan nilai tebus talak tersebut.”

[sunting]Fasakh

Erti fasakh menurut bahasa ialah rosak atau putus. Manakala menurut syarak pula, pembatalan nikah disebabkan oleh sesuatu sifat yang dibenarkan syarak, misalnya, perkahwinan suami isteri yang difasakhkan oleh kadi disebabkan oleh suaminya tidak mempu memberi nafkah kepada isterinya. Fasakh tidak boleh mengurangkan bilangan talaknya. Fasakh hanya boleh dituntut oleh isteri sekiranya terdapat beberapa sebab atau kecacatan yang terdapat pada pihak suaminya. Mengikut mazhab Shafie, seorang isteri boleh menuntut fasakh melalui kadi atau mahkamah disebabkan oleh kekurangan suaminya seperti gila (berkekalan atau sekejab); penyakit kusta; penyakit sopak; penyakit yang menghalang mereka daripada melakukan persetubuhan; suami tidak mampu memberi nafkah belanja kepada isterinya seperti makan dan minum serta tempat tinggal, pakaian, memberi mahar dengan cara tunai sebelum bersetubuh kerana kepapaan atau muflis atau sebagainya; suami tidak bertanggungjawab dengan meninggalkan isterinya terlalu lama dan tidak memberi khabar berita; suami yang menzalimi dan memudaratkan isterinya; suami yang fasik serta melakukan maksiat terhadap Allah dan tidak menunaikan kewajipan kepada Allah; dan murtad salah seorang (suami atau isteri).

[]Cara melakukan fasakh

■Jika suami atau isteri mempunyai sebab yang megharuskan fasakh
■Membuat aduan kepada pihak kadi supaya membatalkan perkahwinan mereka
■Jika dapat dibuktikan pengaduan yang diberikan adalah betul, pihak kadi boleh mengambil tindakan membatalkannya
■Pembatalan perkahwinan dengan cara fasakh tidak boleh dirujuk kembali melainkan dengan akad nikah yang baru.
[sunting]Khuluk atau tebus talak

Perpisahan antara suami dan isteri melalui tebus talak sama ada dengan menggunakan lafaz talak atau khuluk. Pihak isteri boleh melepaskan dirinya daripada ikatan perkahwinan mereka jika ia tidak berpuas hati atau lain-lain sebab. Pihak isteri hendaklah membayar sejumlah wang atau harta yang dipersetujui bersama dengan suaminya, maka suaminya hendaklah menceraikan isterinya dngan jumlah atau harta yang ditentukan.

Hukum khuluk adalah berdasarkan surah al-Baqarah ayat 229 : “Tidak halal bagi kamu mengambil apa-apa yang telah kamu berikan kepada mereka suatu jua pun, kecuali jika takut kedua-duanya tidak akan mengikut peraturan Allah s.w.t.. Jika kamu takut bahawa tidak akan mengikut peraturan Allah maka tiadalah berdosa kedua-duanya tentang barang yang jadi tebus oleh perempuan.”

Talak boleh jatuh dengan menyebut “Saya menceraikan kamu dengan bayaran RM 10,000,” dan isterinya menjawab, “Saya menerimanya.” Apabila suami melafazkan demikian, dan isterinya menyahut tawaran itu, dengan serta-merta jatuhlah talak dengan khuluk dan isterinya wajiblah beridah. Suami isteri hanya boleh merujuk dengan akad nikah baru sahaja.

Tujuan khuluk

■Memelihara hak wanita
■Menolak bahaya kemudaratan yang menimpanya
■Memberi keadilan kepada wanita yang cukup umurnya melalui keputusan mahkamah.
]Rujuk

Menurut bahasa rujuk boleh didefinisikan sebagai kembali. Manakala menurut syarak, ia membawa maksud suami kembali semula kepada isterinya yang diceraikan dengan ikatan pernikahan asal (dalam masa idah) dengan lafaz rujuk.

Hukum rujuk

HukumPenjelasan

Wajib Bagi suami yang menceraikan isterinya yang belum menyempurnakan gilirannya dari isteri-isterinya yang lain

Haram Suami merujuk isterinya dengan tujuan untuk menyakiti atau memudaratkan isterinya itu

Makruh Apabila penceraian lebih baik antara suami dan isteri

Harus Sekirannya rujuk boleh membawa kebaikan bersama

]Rukun rujuk

Perkara
Syarat

Suami
Berakal
Baligh
Dengan kerelaan sendiri

Isteri
Telah disetubuhi
Berkeadaan talak raj’i
Bukan dengan talak tiga
Bukan cerai secara khuluk
Masih dalam idah

Lafaz Ucapan yang jelas menyatakan rujuk
Tiada disyaratkan dengan khiar atau pilihan
Disegerakan tanpa dikaitkan dengan taklik atau bersyarat
Dengan sengaja dan bukan paksaan

Contoh lafaz rujuk

]Lafaz sarih

Lafaz terang dan jelas menunjukkan rujuk. Contoh : “Saya rujuk awak kembali” atau “Saya kembali semula awak sebagai isteri saya.”

Lafaz kinayah

Lafaz kiasan atau sindiran. Contoh : “Saya jadikan awak milik saya semula” atau “Saya pegang awak semula”. Lafaz kinayah perlu dengan niat suami untuk merujuk kerana jika dengan niat rujuk, maka jadilah rujuk. Namun jika tiada niat rujuk, maka tidak sahlah rujuknya.


Wassalam

Rabu, Mac 16, 2011

Men's and women's brains

Assalamualaikum w.b.t


Walaupun disampaikan secara bersahaja dan kelakar namun pada saya sangat benar apa yang diperkatakan oleh Mark Gungor seorang perunding keluarga terkemuka ini, dan juga analogi yang dibuat oleh Mark ini sangat memudahkan kita membuat perbandingan mengapa otak lelaki dan wanita sangat berbeza.


Lelaki berfikir cara mudah, ada kotak-kotak yang terpisah, manakala wanita pula akan mengaitkan setiap perkara dengan perkara yang lain termasuklah perkara-perkara yang telah lama berlalu, ditambah pula dengan emosi....


Saksikanlah, sebagai perkongsian kepada kita semua dalam usaha memahami mengapa wanita dan lelaki itu dicipta Allah berbeza kerana mereka itu saling lengkap melengkapi.


Wassalam

Jumaat, Mac 11, 2011

Bermadu~ manis & pahit dlm masa yg sama, hanya yg mengalami merasai...

Assalamualaikum w.b.t


Malam ini tiba2 teringin menyelusuri semula filem ayat-ayat cinta yang pernah membawa fenomena dalam industri perfileman di Indonesia dan kemudian merebak pula hingga ke Malaysia.


Sehingga di negara kita dihasilkan sebuah darama bersiri hasil cetusan idea dari filem berkenaan, gaya garapan, sinematography malah skrip dan kesan bunyinya juga tak jauh beza dengan filem ayat-ayat cinta ini.


Apa lagi kalau bukan drama Nur Kasih, kemudian diadaptasi pula kepada filem Nur Kasih.


Atas formula yang sama, iaitu kebijaksanaan bermain dengan perasaan, drama ini berjaya mencapai berjuta-juta penonton, sehingga dijual dalam bentuk DVD, diulang tayang dan dapat menaikkan nama pelakon2nya.


Tapi saya bukan nak komen panjang tentang hasil seni ini, yang saya tertarik adalah kisah yang disedut dari filem ini, iaitu bermadu kasih.


Dalam ayat2 cinta, babak poligami dipapar terus, manakala dalam Nur kasih, tak lepas dari babak2 saling mencurigai, nur amina dikatakan mencintai abang iparnya.....sehingga ke hujung cerita babak2 ini masih nyata..
Akhirnya, Nur Aminah bermadu juga, bermadu dengan Katrina bekas kekasih Adam dari Australia begitu juga dengan Aisha dalam filem ayat-ayat cinta terpaksa bermadu dengan Maria


Apa yang saya tersentuh adalah anugerah Allah terhadap perasaan dan naluri wanita


Mereka sedia berkongsi, sedia bermadu, sedia berbahagi kasih, sedia juga berkorban


Malah siapa kalau dikira logik sanggup berkorban benda paling bernilai dihati mereka (suami), memang tak sanggup


Namun kerana kasih dan sayang tak berbelah bahagi terhadap suami, maka mereka sanggup salurkan korban tu sehingga mencederakan hati sendiri


Maka , hargailah korban wanta, bukan calang2 wanita yang sanggup berkorban perasaan ini...


Hanya yang melalui poligami, bermadu yang merasai perit, pahit sekaligu merasai manis dan nikmatnya bermadu, berkongsi kasih....dan hanya mereka yang terpilih akan merasainya....


Dan saya bertuah kerana terpilih merasai alam bermadu, berkongsi kasih dan berkorban....apa yang dipapar dalam sedutan dibawah benar-benar saya rasai sehingga menikam jantung hati bila menontonnya...


terasa-rasa esak tangis aisha adalah esak tangis saya juga, terpesona dengan kegembiraan Maria mendapat suami seolah terasa saya pula yang begitu


tak semua akan dapat selami kesedihan dan kegembiraan ini dengan hebat sepertimana saya rasa.....syukur...


Sekadar saya kongsikan babak2 yang dianggap ngeri oleh mereka yang tak bermadu  manakala bagi yang bermadu, ia adalah kenyataan yang wajib diterima dan ditempuh dengan kesabaran yang bukan sedikit....Saya tidak meminta suami seperti Fahri, dan tidak meminta madu sebaik Aisha malah saya juga tidak mendamba menjadi Maria, cuma saya berdoa saya bisa ada perasaan sabar yang tiada hadnya. Itu memadai.

Wassalam

Isnin, Mac 07, 2011

Ketahui hak anda dalam saman ekor....

Assalamualaikum w.b.t


Saya bukanlah penentang tegar dalam sebarang polisi kerajaan. Bahkan banyak polisi yang saya sokomg sepenuhnya asalakan untuk kebaikan rakyat.

Namun, akhir-akhir ini (dulu pun sama juga sebenarnya) banyak juga keputusan tu yang agak mengelirukan dan buat rakyat tertanya2 apa pendirian kerajaan dalam hal yang serius, kadang2 keputusan yang dibuat akhirnya mendatangkan kesan jangka panjang yang bukan sedikit untuk dibaiki semula


Dengan hanya menamakan beberapa contoh, seperti PPSMI, Jambatan bengkok, wilayah Iskandar, Pulau Batu Putih, Interlok dan banyak lagi, seakan ada sesuatu yang mempunyai lompong dalam dasar dan polisi ini.


Yang terbaru, isu saman ekor, ya benar kerajaan (melalui JPJ/PDRM) telah melonggarkan bayaran samannya dengan memberi tempoh selama 6 bulan dan mereka yang membayar diberi diskaun. Tetapi adakah saman ekor ini sah mengikut tafsiran undang2.


Dan saya bukanlah mereka yang layak bercakap tentang undang-undang apatah lagi mempersoalkan sesuatu yang mempunyai implikasi undang-undang. Biarlah mereka yang selayaknya berkata2.


Biar saya cerita pengalaman sendiri, dek kerana bimbang di black list akhirnya saya membayar juga sungguhpun pada asalnya teringin juga mencabar sejauah mana mereka yang gagal melunaskan saman ini akan diambil tindakan.


Tetapi memikirkan sukarnya menepuh keadaan begitu tanpa ada sesiapa menyokong dikemudian harinya baik saya berjaga2. RM400 terbang membayar saman. Wang berkenaan boleh sahaja buat belanja dapur sebulan.


Bayangkan mereka yang susah.....mana tempat nak mengadu mana nak cekau duit? Ahh mungkin ada yang kata itu salah mereka sendiri kenapa bawak laju....rasakan sebagai pengajaran.


Tapi pada saya, ini bukan kaedah pendidikan yang sewajarnya. Bukan cara ini. Seperti keadaan saya, 2 saman di lebuhraya PD Seremban, disaman pada waktu pagi, disaat kereta tidak pun banyak di lebuhraya itu, haruskan saya membawa sekadar 70km/hour? Dan saya sendiri juga tidak pasti adakah saya yang membawanya.....kerana kereta saya berkongsi dengan suami.....harus dimanakah buktinya saya yang membawanya?


Dan saya sendiri juga tidak pernah menerima saman berkenaan. Jika mengikut alamat pendaftaran kenderaan, saya gunakan alamat kampung, tapi tak ada pulak mak di kampung sampaikan saman kepada saya.....kemanakan notis saman berkenaan tidak pula saya tau kerana tidak pernah sampai ke tangan....


Justeru, saya lampirkan satu catatan dari penasihat undang-undang Kempen Anti Saman Ekor....jika ada yang ingin mengetahui lebih lanjut bacalah sampai habis...sekadar satu perkongsian.Zulhazmi Shariff
Ramai yang masih kabur dan tidak faham hak mereka sebagai rakyat Malaysia. Perlembagaan Persekutuan adalah undang-undang tertinggi Negara. Perlembagaan Persekutuan menjamin hak setiap rakyat Malaysia tanpa mengira agam, kaum, bangsa dan juga fahaman politik. Semua warganegara dijamin hak yang sama.Salah satu hak yang dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan ialah hak rakyat terhadap harta. Ini disebut dalam Perkara 13 Perlembagaan Persekutuan.Perkara 13 Perlembagaan PersekutuanHak terhadap harta.(a) Tiada seseorang pun boleh dilucutkan hartanya kecuali mengikut undang-undang.

(b) Tiada sesuatu undang-undang pun boleh membuat peruntukan bagi mengambil atau menggunakan harta-harta dengan paksa dengan tiada pampasan yang mencukupi.Selalunya Perkara 13 ini digunakan di dalam kes pengambilan tanah melalui Akta Pengambilan Tanah 1960. Sebenarnya Perkara 13 ini bukan sahaja melibatkan harta tak alih seperti tanah, tetapi meliputi harta alih seperti kenderaan. Justeru penafian hak memperbaharui cukai jalan dan lesen memandu oleh Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) juga sebenarnya termasuk di dalam penafian hak rakyat terhadap harta. Alasannya jika seseorang rakyat itu dihalang dari memperbaharui cukai jalan kenderaan mereka yang menyebabkan kenderaan itu tidak boleh digunakan maka rakyat itu telah dinafikan haknya terhadap harta.Jika seseorang rakyat telah dinafikan hak mereka menggunakan harta (kenderaan) mereka tanpa alasan yang berlandaskan peraturan dan undang-undang maka Perkara 13 (b) menyatakan bahawa pampasan hendaklah diberikan. Ini bermaksud jika JPJ menghalang seseorang memperbaharui cukai jalan yang menyebabkan kenderaan tidak boleh digunakan, maka JPJ hendaklah membayar pampasan kepada pemilik kenderaan tersebut.Hujah ini adalah bersandarkan keputusan kes Leonard Lim Yaw Chiang lwn Director of Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Sarawak yang telah diputuskan pada tahun 2009. Di dalam kes ini, seorang rakyat bernama Leonard Lim Yaw Chiang telah disenarai hitam dan dihalang oleh JPJ Sarawak dari memperbaharui cukai jalan kereta beliau. Beliau telah memohon kepada Mahkamah Tinggi Kuching untuk memutuskan bahawa tindakan JPJ menyenarai hitam dan menghalang beliau memperbaharui cukai jalan adalah salah. Beliau juga memohon gantirugi daripada JPJ di atas kehilangan penggunaan kereta beliau selama kereta tersebut tidak boleh digunakan kerana tiada cukai jalan.Mahkamah telah memutuskan bahawa JPJ tidak boleh menyenarai hitam kenderaan di atas suatu kesalahan yang belum dibuktikan di Mahkamah. Tindakan JPJ menyenarai hitam diputuskan telah bertentangan dengan Perkara 13 Perlembagaan. JPJ juga telah diarahkan membayar gantirugi kepada pemohon dalam kes itu kerana kesusahan beliau tidak dapat menggunakan kenderaan sehingga terpaksa menyewa kenderaan lain.Justeru di sini ingin dimaklumkan kepada pemandu-pemandu dan pemilik-pemilik kenderaan yang dinafikan hak mereka memperbaharui cukai jalan dan lesen memandu, bahawa hak anda dilindungi oleh Perlembagaan. Pihak berkuasa tidak boleh sewenang-wenang menafikan hak anda.Berbalik kepada tawaran Kerajaan memberikan diskaun pembayaran saman sehingga hari ini 28/2/2011. Ingin dimaklumkan bahawa tindakan ini tetap salah. Isu utamanya ialah bukan jumlah bayaran kompaun atau denda itu RM300 atau RM150 atau pun RM50. Isu utamanya adalah, ADAKAH SESEORANG ITU BENAR-BENAR MELAKUKAN KESALAHAN YANG DIDAKWA SEHINGGA MEREKA WAJIB MEMBAYAR DENDA?Perlu diambil perhatian bahawa untuk menguatkuasakan sesuatu peraturan dan undang-undang, sesebuah pihak berkuasa hendaklah juga mengikut peraturan dan undang-undang. Saman tidak boleh tertunggak. Jika ada yang tertunggak maka ianya bukan saman. Saman hendaklah dikemukakan di Mahkamah. Orang yang disaman (OKS) hendaklah diserahkan saman dan diperintahkan hadir ke Mahkamah untuk menjawap saman itu. Jika OKS mengaku salah maka mahkamah akan memerintahkan OKS itu membayar denda. Jika denda dibayar maka saman itu selesai dan tidak akan tertunggak. Jika saman diserahkan kepada OKS tetapi OKS tidak hadir ke Mahkamah, maka mahkamah akan keluarkan waran tangkap suapaya OKS hadir mahkamah. Maka proses yang sama akan berlaku iaitu OKS akan ditanya mangakui kesalahan atau meminta bicara. Jika mengaku maka akan diarahkan supaya bayar denda bagi saman itu. Maka selesailah saman itu. Tidak tertunggak. Jika tidak mengaku maka akan dibicarakan. Bergantung kepada keputusan mahkamah, jika didapati salah selepas bicara, maka akan diperintahkan untuk bayar denda. Selesai lah saman itu. Jika tidak bersalah maka luput juga samann itu. Tidak tertunggak.Soalannya kenapa ada saman tertunggak? Jawapannya pertama kerana saman-saman itu tidak pernah dibawa ke Mahkamah. Kedua kerana yang dikatakan saman itu sebenarnya bukan saman tetapi notis sahaja.Saman Ekor yang dikatakan saman ini sebenarnya bukan saman tetapi sekadar notis kepada pemilik kenderaan meminta maklumat pemandu yang dikatakan memandu melebihi hadlaju. Notis ini juga disertakan tawaran kompaun jika pemilik kenderaan mengaku melakukan kesalahan. Ia dikeluarkan di bawah Seksyen 115 Akta Pengangkutan Jalan 1987 atau dikenalai dengan Notis Pol 170A. Jika pemilik tidak mengaku kesalahan maka kompaun tidak perlu dibayar kerana kompaun itu hanyalah tawaran. Jika pemilik tidak membayar kompaun sepatutnya pemilik disaman supaya hadir ke Mahkamah bagi menjawap tuduhan memandu melebihi hadlaju. Kemudian proses mahkamah yang dijelaskan sebelum ini akan berlaku. Maka saman itu akan selesai dan tidak tertunggak. Masalah timbul apabila pihak berkuasa terus menghukum pemilik supaya membayar kompaun sedangkan kesalahan tidak dibuktikan. Kompaun bukan denda tetapi tawaran. Dendan hanya boleh dikeluarkan dan diarahkan oleh Mahkamah. Bukan Polis dan bukan JPJ. Inilah penyalahgunaan kuasa dan peraturan oleh pihak berkuasa. Mereka bertindak melebihi kuasa yang diberikan. Mereka bertindak sebagai penghukum sedangkan tugas itu hanya ada pada Mahkamah.Justeru kepada semua rakyat Malaysia, ketahui hak anda, jangan mudah terpedaya dengan tawaran dan penindasan. Gunakan hak anda… TIADA SIAPA BOLEH MEMAKSA ANDA MEMBAYAR SESUATU YANG ANDA TIDAK LAKUKAN. Anda Mampu Mengubahnya.Bagaimana JPJ boleh menhalang pembaharuan cukai jalan?1) Seksyen 17(1)(d) Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Pindaan) 2010JPJ berkuasa menghalang seseorang melakukan apa-apa transaksi termasuk perbaharui cukai jalan tetapi setelah JPJ BERPUASHATI bahawa seseorang ada perkara yang belum selesai dengan JPJ dan Polis.Bagaimana JPJ hendak BERPUASHATI?2) Seksyen 17(2) Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Pindaan) 2010JPJ hendaklah memberikan peluang kepada seseorang membuat representasi. Ini bermaksud JPJ hendaklah menjalankan siasatan adakah seseorang itu ada perkara yang belum selesai. Maka semua pihak perlu hadir iaitu pemilik kenderaan, JPJ dan Polis yang mengeluarkan saman. Perlu disiasat adakah saman yang dikatakan ada kepada seseorang itu betul atau tidak. Sudah dibuktikan di mahakamh atau tidak. Jika tidak maka JPJ tidak boleh menyenarai hitam. Inilah maksud BERPUASHATI3) Seksyen 17(5) Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Pindaan) 2010Jika dihalang daripada perbaharui cukai jalan maka Pengarah JPJ hendaklah maklumkan kepada Ketua Pengarah pengangkutan, di mana Ketua Pengarah hendaklah maklumkan secara bertulis dalam tempoh 14 hari kepada pemilik kenderaan tentang alasan halangan dibuat ke atas pemilik. Adakah notis ini pernah dikeluarkan kepada pemilik?Jika anda dihalang daripada perbaharui cukai jalan tanpa alasan yang sah anda boleh:a) Minta alasan bertulis daripada JPJ kenapa anda dihalang.b) Minta JPJ perbaharui cukai jalan dengan segera jika alasan bertulis itu tidak munasabah dan tidak betul.c) Jika JPJ enggan mematuhi permintaan anda, anda boleh menyaman/menuntut di Mahkamah untuk gantirugi kehilangan penggunaan kenderaan anda dan kesusahan anda kerana tidak boleh menggunakan kenderaan.Zulhazmi Shariff ialah Penasihat Undang-Undang Kempen Anti Saman Ekor (KASE)

Wassalam

Selasa, Mac 01, 2011

Saman ekor: Ketahui hak anda

Assalamualaikum w.b.t

Zulhazmi Shariff

Ramai yang masih kabur dan tidak faham hak mereka sebagai rakyat Malaysia. Perlembagaan Persekutuan adalah undang-undang tertinggi Negara. Perlembagaan Persekutuan menjamin hak setiap rakyat Malaysia tanpa mengira agam, kaum, bangsa dan juga fahaman politik. Semua warganegara dijamin hak yang sama.Salah satu hak yang dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan ialah hak rakyat terhadap harta. Ini disebut dalam Perkara 13 Perlembagaan Persekutuan.Perkara 13 Perlembagaan PersekutuanHak terhadap harta.(a) Tiada seseorang pun boleh dilucutkan hartanya kecuali mengikut undang-undang.(b) Tiada sesuatu undang-undang pun boleh membuat peruntukan bagi mengambil atau menggunakan harta-harta dengan paksa dengan tiada pampasan yang mencukupi.Selalunya Perkara 13 ini digunakan di dalam kes pengambilan tanah melalui Akta Pengambilan Tanah 1960. Sebenarnya Perkara 13 ini bukan sahaja melibatkan harta tak alih seperti tanah, tetapi meliputi harta alih seperti kenderaan. Justeru penafian hak memperbaharui cukai jalan dan lesen memandu oleh Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) juga sebenarnya termasuk di dalam penafian hak rakyat terhadap harta. Alasannya jika seseorang rakyat itu dihalang dari memperbaharui cukai jalan kenderaan mereka yang menyebabkan kenderaan itu tidak boleh digunakan maka rakyat itu telah dinafikan haknya terhadap harta.Jika seseorang rakyat telah dinafikan hak mereka menggunakan harta (kenderaan) mereka tanpa alasan yang berlandaskan peraturan dan undang-undang maka Perkara 13 (b) menyatakan bahawa pampasan hendaklah diberikan. Ini bermaksud jika JPJ menghalang seseorang memperbaharui cukai jalan yang menyebabkan kenderaan tidak boleh digunakan, maka JPJ hendaklah membayar pampasan kepada pemilik kenderaan tersebut.Hujah ini adalah bersandarkan keputusan kes Leonard Lim Yaw Chiang lwn Director of Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Sarawak yang telah diputuskan pada tahun 2009. Di dalam kes ini, seorang rakyat bernama Leonard Lim Yaw Chiang telah disenarai hitam dan dihalang oleh JPJ Sarawak dari memperbaharui cukai jalan kereta beliau. Beliau telah memohon kepada Mahkamah Tinggi Kuching untuk memutuskan bahawa tindakan JPJ menyenarai hitam dan menghalang beliau memperbaharui cukai jalan adalah salah. Beliau juga memohon gantirugi daripada JPJ di atas kehilangan penggunaan kereta beliau selama kereta tersebut tidak boleh digunakan kerana tiada cukai jalan.Mahkamah telah memutuskan bahawa JPJ tidak boleh menyenarai hitam kenderaan di atas suatu kesalahan yang belum dibuktikan di Mahkamah. Tindakan JPJ menyenarai hitam diputuskan telah bertentangan dengan Perkara 13 Perlembagaan. JPJ juga telah diarahkan membayar gantirugi kepada pemohon dalam kes itu kerana kesusahan beliau tidak dapat menggunakan kenderaan sehingga terpaksa menyewa kenderaan lain.Justeru di sini ingin dimaklumkan kepada pemandu-pemandu dan pemilik-pemilik kenderaan yang dinafikan hak mereka memperbaharui cukai jalan dan lesen memandu, bahawa hak anda dilindungi oleh Perlembagaan. Pihak berkuasa tidak boleh sewenang-wenang menafikan hak anda.Berbalik kepada tawaran Kerajaan memberikan diskaun pembayaran saman sehingga hari ini 28/2/2011. Ingin dimaklumkan bahawa tindakan ini tetap salah. Isu utamanya ialah bukan jumlah bayaran kompaun atau denda itu RM300 atau RM150 atau pun RM50. Isu utamanya adalah, ADAKAH SESEORANG ITU BENAR-BENAR MELAKUKAN KESALAHAN YANG DIDAKWA SEHINGGA MEREKA WAJIB MEMBAYAR DENDA?Perlu diambil perhatian bahawa untuk menguatkuasakan sesuatu peraturan dan undang-undang, sesebuah pihak berkuasa hendaklah juga mengikut peraturan dan undang-undang. Saman tidak boleh tertunggak. Jika ada yang tertunggak maka ianya bukan saman. Saman hendaklah dikemukakan di Mahkamah. Orang yang disaman (OKS) hendaklah diserahkan saman dan diperintahkan hadir ke Mahkamah untuk menjawap saman itu. Jika OKS mengaku salah maka mahkamah akan memerintahkan OKS itu membayar denda. Jika denda dibayar maka saman itu selesai dan tidak akan tertunggak. Jika saman diserahkan kepada OKS tetapi OKS tidak hadir ke Mahkamah, maka mahkamah akan keluarkan waran tangkap suapaya OKS hadir mahkamah. Maka proses yang sama akan berlaku iaitu OKS akan ditanya mangakui kesalahan atau meminta bicara. Jika mengaku maka akan diarahkan supaya bayar denda bagi saman itu. Maka selesailah saman itu. Tidak tertunggak. Jika tidak mengaku maka akan dibicarakan. Bergantung kepada keputusan mahkamah, jika didapati salah selepas bicara, maka akan diperintahkan untuk bayar denda. Selesai lah saman itu. Jika tidak bersalah maka luput juga samann itu. Tidak tertunggak.Soalannya kenapa ada saman tertunggak? Jawapannya pertama kerana saman-saman itu tidak pernah dibawa ke Mahkamah. Kedua kerana yang dikatakan saman itu sebenarnya bukan saman tetapi notis sahaja.Saman Ekor yang dikatakan saman ini sebenarnya bukan saman tetapi sekadar notis kepada pemilik kenderaan meminta maklumat pemandu yang dikatakan memandu melebihi hadlaju. Notis ini juga disertakan tawaran kompaun jika pemilik kenderaan mengaku melakukan kesalahan. Ia dikeluarkan di bawah Seksyen 115 Akta Pengangkutan Jalan 1987 atau dikenalai dengan Notis Pol 170A. Jika pemilik tidak mengaku kesalahan maka kompaun tidak perlu dibayar kerana kompaun itu hanyalah tawaran. Jika pemilik tidak membayar kompaun sepatutnya pemilik disaman supaya hadir ke Mahkamah bagi menjawap tuduhan memandu melebihi hadlaju. Kemudian proses mahkamah yang dijelaskan sebelum ini akan berlaku. Maka saman itu akan selesai dan tidak tertunggak. Masalah timbul apabila pihak berkuasa terus menghukum pemilik supaya membayar kompaun sedangkan kesalahan tidak dibuktikan. Kompaun bukan denda tetapi tawaran. Dendan hanya boleh dikeluarkan dan diarahkan oleh Mahkamah. Bukan Polis dan bukan JPJ. Inilah penyalahgunaan kuasa dan peraturan oleh pihak berkuasa. Mereka bertindak melebihi kuasa yang diberikan. Mereka bertindak sebagai penghukum sedangkan tugas itu hanya ada pada Mahkamah.Justeru kepada semua rakyat Malaysia, ketahui hak anda, jangan mudah terpedaya dengan tawaran dan penindasan. Gunakan hak anda... TIADA SIAPA BOLEH MEMAKSA ANDA MEMBAYAR SESUATU YANG ANDA TIDAK LAKUKAN. Anda Mampu Mengubahnya.Bagaimana JPJ boleh menhalang pembaharuan cukai jalan?1) Seksyen 17(1)(d) Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Pindaan) 2010JPJ berkuasa menghalang seseorang melakukan apa-apa transaksi termasuk perbaharui cukai jalan tetapi setelah JPJ BERPUASHATI bahawa seseorang ada perkara yang belum selesai dengan JPJ dan Polis.Bagaimana JPJ hendak BERPUASHATI?2) Seksyen 17(2) Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Pindaan) 2010JPJ hendaklah memberikan peluang kepada seseorang membuat representasi. Ini bermaksud JPJ hendaklah menjalankan siasatan adakah seseorang itu ada perkara yang belum selesai. Maka semua pihak perlu hadir iaitu pemilik kenderaan, JPJ dan Polis yang mengeluarkan saman. Perlu disiasat adakah saman yang dikatakan ada kepada seseorang itu betul atau tidak. Sudah dibuktikan di mahakamh atau tidak. Jika tidak maka JPJ tidak boleh menyenarai hitam. Inilah maksud BERPUASHATI3) Seksyen 17(5) Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Pindaan) 2010Jika dihalang daripada perbaharui cukai jalan maka Pengarah JPJ hendaklah maklumkan kepada Ketua Pengarah pengangkutan, di mana Ketua Pengarah hendaklah maklumkan secara bertulis dalam tempoh 14 hari kepada pemilik kenderaan tentang alasan halangan dibuat ke atas pemilik. Adakah notis ini pernah dikeluarkan kepada pemilik?Jika anda dihalang daripada perbaharui cukai jalan tanpa alasan yang sah anda boleh:a) Minta alasan bertulis daripada JPJ kenapa anda dihalang.b) Minta JPJ perbaharui cukai jalan dengan segera jika alasan bertulis itu tidak munasabah dan tidak betul.c) Jika JPJ enggan mematuhi permintaan anda, anda boleh menyaman/menuntut di Mahkamah untuk gantirugi kehilangan penggunaan kenderaan anda dan kesusahan anda kerana tidak boleh menggunakan kenderaan.Zulhazmi Shariff ialah Penasihat Undang-Undang Kempen Anti Saman Ekor (KASE)


Wassalam

Jumaat, Februari 25, 2011

Cerita Maher Zain bagaimana Dia Mendapat Semula Hidayah Selepas Terlalai Seketika

Assalamualaikum w.b.t

Saya tertarik dengan kisah yang diceritakan oleh Maher Zain ni bagaimana perjalanan hidup dia sehingga dia agak terleka dan tersesat seketika. bagaimanapun Allah masih memebri hidayah padanya. cuba ikuti video penceritaan Maher Zain sendiri ni....


Lirik lagi Insyaallah ni mungkin rangkuman dari pengalaman yang diceritakan terebut. Syahdu lagu ni kalau dihayati mdengan bersungguh2.

Lirik Insya Allah – Maher Zain (Versi Melayu)
Andainya kau rasa tak berupaya

Hidup sendirian tiada pembela

Segalanya suram

Bagai malam yang kelam

Tiada bantuan tiada tujuan

Janganlah berputus asa

Kerana Allah bersamamuChorus

Insya Allah Insya Allah Insya Allah

Ada jalannya

Insya Allah Insya Allah Insya Allah

Ada jalannya

Andainya dosamu berulang lagi

Bagai tiada ruang untuk kembali

Dikau keliru atas kesilapan lalu

Membelenggu hati dan fikiranmu

Janganlah berputus asa

Kerana Allah bersamamuUlang ChorusKembalilah

Kepada Yang Esa

Yakin padaNya

Panjatkanlah doa

Oh Ya Allah

Pimpinlah daku dari tersasar

Tunjukkan daku ke jalan yang benar

Jalan yang benar

Jalan yang benar

Jalan yang benar

Wassalam

Ahad, Februari 20, 2011

Assalamualaikum w.b.tWassalam

Khamis, Januari 20, 2011

~Sampaikanlah walau sepotong ayat~

Assalamualaikum w.b.t


Sabda Rasulullah S.A.W,"Sesiapa yang menjadikan akhirat sebagai kerisauannya maka Allah S.W.T akan memperkayakan hatinya dan harta benda dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk dan hina, dan sesiapa yang menjadikan dunia sebagai kerisauannya, Allah S.W.T akan menjadikan kemiskinan terbayang-bayang di hadapannya dan dia akan diselubungi kesusahan. Dia tidak akan mendapat di dunia lebih daripada apa-apa yang telah ditakdirkan."

Hadith riwayat Ibnu majah dan Tirmizi. Wassalam

Khamis, Januari 13, 2011

Ikut hati mati, ikut rasa binasa

Assalamualaikum w.b.t


Sesuatu keputusan yang berat memang sukar dibuat


Bak kata pepatah, ikut hati mati


Ikut rasa binasa


Tak tau nak ikut apa?


Emosi kata begini


Rasinalisasi begitu pula


Akhirnya.....kebuntuan
Wassalam

Khamis, Januari 06, 2011

Barang naik silalah kita berbelanja secara berhemah yer...

Assalamualaikum w.b.tMengeluh pun tak guna, membebel apatah lagi?


Sana sini kos hidup makin tinggi


Bergerak selangkah sahaja perlukan duit


Kalau rasa takde duit cukup baik duduk diam2 kat rumah


Bagi sebuah keluarga yang sederhana dengan anak 3 orang bersekolah, agaknya berapa belanja yang perlu?


Anak pertama:

Ahmad, sekolah kerajaan biasa, darjah 3
Pakaian sekolah :
sepasang baju/seluar : RM50 x 2 = RM100
kasut : RM25.00 x 2 = RM 50
bag/pekakasan alat tulis = RM 50 (beg biasa jer)
yuran : RM 150
Pakaian KAFA/Kelas agama : RM 50 (sampin dan songkok lagi)
Yuran KAFA bulanan : RM 30

JUMLAH: RM 430


Anak kedua :

Hani, Darjah 1 : Sekolah Rendah Kerajaan
Pakaian sekolah pagi : baju kurung/kain /tudung : RM 100 (dua pasang)
Pakaian kelas agama petang : sepasang baju/kain/tudung : RM 50 (mampu sepasang sahaja)
Yuran : RM 150
Kasut : RM 25 x 2 = RM 50
bag dan perkakasan sekolah : RM 50

Kos tambahan, Pengasuh:

Pendaftaran : RM 350
RM 130 sebulan sebab sekolah kebangasaan  KAFA hanya 3 hari seminggu so kena hantar pengasuh yang kosnya RM130 sebulan.

JUMLAH : RM 750

Anak ketiga :

Hana, 4 tahun, tadika islam (terpaksa hantar sebab masa yang bersesuaian dengan wakatu kerja ibu)
Pendaftaran : RM 1100
pakaian : termasuk dalam kos pendaftaran
pakaian tambahan : RM 50 (sebagai ganti selang sehari pakaian terpaksa dibasuh)
bulanan : RM 230

JUMLAH : RM1100


Ini kos paling minimum, pakaian pun beli yang jenama biasa sahaja, dengan jumlah dua pasang, kasut pun yang tak berapa kualiti sangat yang setengah tahun akan koyak sebab kena laejan secara teruk. Bulan pertama sahaja ibu bapa terpaksa spend RM 2,000 lebih untuk memulakan perekolahan anak-anak.


Itu tidak dikira dengan belanja kecil-kecilan yang ibu bapa kena keluar kos lagi, tak masuk lagi kejap2 anak nak beli drawing block, stokin, kapur kasut, nak file...kejap2 nak kaler, nak pensel baru..dan apa2 lagilah...


dan juga perbelanjaan harian anak2 di sekolah untuk makan di kantin....dari pagi sampai ke petang. Dan juga kos minyak ibu bapa kena hantar anak2 ke sekolah...


dengan ibu bekerja pada hari ini, balik lewat petang ambil anak (kalau mampu dan terkejar masalah) kalau tak kena keluar kos pula lagi untuk kos pengangkutan anak ke sekolah).


dan dengan harga minyak yang naik (walaupun ada pilihan Ron 95, tapi malangnya saya adalah pengguna RON 97....) barang2 makan yang naik juga....kalau makan berempat (macam kes keluarga di atas) jangan harap nak bayar RM 20.....silalah sediakan RM50....kiranya RM100 kalau ada ditangan untuk dua hari tu kira bertuah sangatlah...


Kalau hantar/ambil anak pun aduhaiii isi minyak kereta 3 @ 4 hari pun dah lebur minyaknya perlu diisi lagi dan lagi....


Saya tak bercakap kosong berhubung kesempitan hidup rakan-rakan saya.....kerana ada kawan2 yang mengadu nasib meminjam dari saya (aya bantulah mana yang boleh) pada awal bulan persekolahan ini. mungkin nasib saya sedikit baik sebab saya hanya punya dua anak yang bersekolah, sungguhpun dua tetapi memandangkan dua2 dihantar di swasta tetaplah jugak kos saya mencecah RM3 K bagi permulaan sekolah ini. Bayangkan mereka yang punya anak 4@5, kalau tidak dibuat persiapan awal, mungkin awal bulan ini ikat perut sedikitlah jawabnya....


Malahan semasa mendaftar anak ke tadika islam, saya sendiri terdengar seorang bapa bertanya pada guru tadika, bolehker saya bayar ansur2 yuran anak saya ni......saya yang mendengar ni pun rasa macam kesian, demi nak anak mendapat pendidikan yang baik (harapnyalah) sanggup menebal muka depan cukgu untuk bayar yuran pendaftaran secara ansuran...mungkin itu sahaja daya nya....


nak berhemah macamana lagi, nak beli pakaian sekolah seorang sepasang? Nak suruh anak2 jalan kaki ke sekolah sebab nak save minyak, nak bagi anak2 makan nasi lauk telur lauk kicap hari2 sebab nak jimat belanja...


Saya sangat simpati pada masa sama kagum dengan mereka yang berpendapatan sederhana, tapi mampu sekolahkan anak, mampu meneruskan hidup dalam susah payah...siang malam fikir nak bagi anak makan apa, nak bagi belanja anak nak korek duit mana....


Kalau di facebook dan twitter jenuhlah pelbagai pihak menyuarakan rasa tak puas hati dengan kos hidup sekarang yang dikatakan meningkat.....kesannya mungkin perlahan untuk sampai kepada pengguna akhir macam kita ni tapi pada masa ini memang kenyataanya sedikit sebanyak keperitan telah dirasai....berbelanja barang dapur sekarang tidak lagi sama seperti setahun dia dahulu....yuran persekolahan/nursery/kos pengangkutan sudah barang tenrtu meningkat banding setahun dua dahulu....


harga tepung gula pun dah meningkat....eh susu tin pun mana sama harga dengan 3 tahun dahulu....kalau ada anaka menyusu (lebih umur dua tahun) bersedialah dengan kos susu kanak2 yang sekali beli siapkan jerlah duit kaler biru....Apapun, walau macamanapun meningkatnya kos hidup ni, kita tetap terpaksa berdepan juga walau apa cara pun....dengan harapan kerajaan sedar bahawa rakyat perlukan kerajaan yang serve rakyatnya bukan serve untuk tembolok sendiri sahaja...yang tak sanggup berkereta mewah, berumah besar, berbelanja besar, berpakaian mahal disaat rakyatnya mujahadah nak teruskan hidup walaupun dalam keadaan sederhana sahaja....

Wassalam

Sabtu, Januari 01, 2011

Jadikanlah hari ini lebih baik dari semalam

Assalamualaikum w.b.t


Demi MasaSesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian

kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan

nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran serta

nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.

[ Al-'Ashr (MASA) ]Sabda Nabi Muhammad s.a.w. yang bermaksud:"Barangsiapa yang amalannya hari ini lebih baik dari semalam,

dia adalah orang yang beruntung.Barangsiapa yang amalannya hari ini sama dengan yang semalam,

dia adalah orang yang rugi.Dan barangsiapa yang amalannya hari ini lebih buruk dari hari semalam,

dia tergolong orang yang dilaknat Allah S.W.T."Ayuh kita teruskan perjalanan hidup ini dengan memperbaiki diri dan

ajaklah orang lain untuk bersama memperbaiki diri mereka

semoga hidup kita diberkati dan diredhai oleh Allah SWT serta terhindar daripada sebarang kerugian


Wassalam

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP